strona główna arrow o autorze arrow prof. dr hab. Bogusław Żurakowski, poeta, literaturoznawca, aksjolog, pedagog

prof. dr hab. Bogusław Żurakowski, 1939 – 2020, poeta, literaturoznawca, aksjolog, pedagog

Zamiast wstępu


Ojczyzna jest jednym z centralnych tematów literatury. Dzisiaj, kiedy przyszło nam żyć w „Europie ojczyzn” – pytanie o indywidualny i zbiorowy stosunek do Ojczyzny jest nadal aktualne i wcale nie mniej ważkie aniżeli w okresach zaborów i wojen. Stosunek Polaków do Ojczyzny odzwierciedla bowiem ich kulturę, poczucie tożsamości oraz moralne imponderabilia.

Poeci wyrażają w wierszach i miłość, i szacunek nie tylko do samej Ojczyzny, ale i narodowej kultury, ojczystej przyrody, narodowych oraz religijnych świąt, miejsca urodzenia etc. Stąd w wierszach krakowskich poetów pojawia się często motyw Krakowa, Lwowa, oraz innych miejsc Małopolski i Galicji – owej „Małej Ojczyzny”, jak również – tak bardzo polskiej – Wigilii. Jest tutaj również miejsce na tematy związane z walką o Niepodległość (w wierszach Leszka Elektorowicza, Jana Lohmanna, Waldemara Żyszkiewicza) oraz tęsknota za „utraconym Rajem” – czyli Lwowem (wiersze Anny Skoczylas). (…)

Niech zatem lekcja patriotyzmu i miłości do ojczyzny, której udzielają nam poeci, będzie zaczynem szacunku i troski o dobro najwyższe – nasz rodzinny Dom.[ze wstępu do wyboru wierszy „Myśląc Ojczyzna…”, Kraków – Warszawa 2007]