strona główna arrow rekomendacje w sieci

Arcana

Portal krakowskiego środowiska historyków, humanistów i twórców, związanych z wydawnictwem oraz dwumiesięcznikiem o tym samym tytule.

Bibuła - pismo niezależne

Periodyk religijno-społeczny ukazujący się nieregularnie w formie elektronicznej i na papierze w Stanach Zjednoczonych.

Christianitas - religia, kultura, społeczeństwo

Portal środowiska katolików tradycyjnych, związany kwartalnikiem działającym na rzecz upowszechnienia duchowej i liturgicznej tradycji łacińskiej.

Opcja na prawo

Witryna wydawanego we Wrocławiu prawicowego kwartalnika konserwatywno-liberalnego, kojarzonego ze środowiskiem Solidarności Walczącej.

Topos - dwumiesięcznik literacki

Witryna czasopisma poświęconego poezji, prozie, krytyce, prowadzącego własną działalność wydawniczą (Biblioteka Toposu) i otwartego na sztuki piękne.

Tysol.pl

Portal ogólnopolskiego tygodnika o charakterze polityczno-gospodarczo-społecznym wydawanego przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

Stanisław Michalkiewicz - strona autorska

Artykuły, felietony, komentarze wybitnego polskiego publicysty o wyrazistym stylu i ogromnym poczuciu humoru.

CyberSylwa - rozmaitości Pawła Milcarka

Blog teologizującego filozofa nie tylko o duchu i instytucjach liturgii.

Jerzy Robert Nowak - strona oficjalna

Artykuły, książki i blog historyka i publicysty, który tropi źródła antypolonizmu, skutecznie przełamując tabu w opisie relacji polsko-żydowskich.

Ebenezer Rojt - Kompromitacje, czyli przypadki słabości ludzkich

Blog z gombrowiczowskim mottem prowadzony przez prawdziwego erudytę i świetnego stylistę, który brawurowo tropi gafy, pozy i blagi ludzi pióra.

Aleksander Ścios - Bez Dekretu

Blog zdecydowanego i wnikliwego krytyka obecnej polskiej państwowości opartej na zdradzie solidarnościowych ideałów, rezygnacji z prawdy oraz zgodzie na PRL-bis.

Krzysztof Wyszkowski - niezależne komentarze polityczne

Artykuły, dokumenty, blog polityka i publicysty, jednego z założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.