strona główna arrow publicystyka arrow depeerelizacja arrow Przyjaciele Solidarności

Jeszcze do połowy lutego przed warszawską siedzibą Wspólnoty Polskiej można obejrzeć plenerową wystawę, dokumentującą działania amerykańskich środowisk polonijnych na rzecz zdelegalizowanej
Solidarności oraz opozycji demokratycznej w Polsce stanu wojennego.


Przyjaciele Solidarności

Co pamiętamy, co wiemy po trzydziestu latach_fot. Marcin Żegliński

Zdławienie swobód obywatelskich przez tzw. Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, która w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku przejęła władzę, likwidując struktury NSZZ Solidarność i brutalnie pacyfikując wszelkie niezależne inicjatywy społeczne, wywołało mocny odzew w całym wolnym świecie. Spontaniczne przejawy poparcia społeczeństw Zachodu dla pokojowej rewolucji Solidarności ostro kontrastowały ze stonowaną pierwotnie reakcją rządów.

W stolicach wielu państw europejskich, w licznych miastach Stanów Zjednoczonych odbyły się wielotysięczne manifestacje poparcia dla zdelegalizowanego związku. Istotną rolę, przy organizacji marszów protestacyjnych oraz demonstracji przed peerelowskimi placówkami dyplomatycznymi, odegrała Polonia i rodacy, których stan wojenny zastał za granicą. Szczególnie mocno zaakcentowali swój sprzeciw
Polacy w USA. W Nowym Jorku, Bostonie, Chicago, Seattle, Los Angeles, Miami, Waszyngtonie, Filadelfii, wszędzie tam, gdzie znajdują się większe skupiska naszych rodaków – po 13 grudnia zaczęły powstawać komitety pomocy Solidarności.

Zdjęcia, dokumenty i druki akcydensowe pokazane na Krakowskim Przedmieściu dowodzą wielkiej rozmaitości inicjatyw wspierających polski ruch wolnościowy z początku lat 80. Pomoc dla rodzin represjonowanych działaczy i dla uchodźców, pomoc organizacyjna dla podziemnych struktur Solidarności, pomoc humanitarna, materialna. Ale również ta pozostająca w sferze symbolicznej, wcale nie mniej ważna, bo pozwalała nam zachować nadzieję, pomagała przetrwać zły czas. Przejawiała się ona w petycjach, memoriałach, lobbowaniu w Kongresie, tworzeniu programów, działalności informacyjnej, w pisaniu odezw, formułowaniu stanowisk. Składały się na nią wystawy, koncerty, wykłady, konferencje. I te wszystkie plakaty, kalendarze, znaczki, koszulki, cegiełki. Sporo tego było. Dlatego po 30 latach warto serdecznie wspomnieć wszystkich, którzy w krytycznym czasie wyciągnęli do nas przyjazną dłoń.


„Przyjaciele Solidarności. Amerykańskie środowiska polonijne na rzecz opozycji demokratycznej w Polsce stanu wojennego”. Wystawa plenerowa od 13 grudnia 2011 do 15 lutego 2012.

„Tygodnik Solidarność” nr 7, z 10 lutego 2012


Obejrzyj wystawę